pest stop plus
pest stop plus
Kullanımı
Pest Stop Plus’un çalışması için 220 Volt bir prize takmanız yeterlidir. Maksimum verim alabilmek için seçtiğiniz prizin merkezi bir yerde olmasına, karşısında sert yüzeyler bulunmasına, önlerinde koltuk, kanepe gibi engeller olmamasına ve yerden 1 – 1,5 metre yüksekte bulunmasına özen gösterilmelidir.

Pest Stop Plus yaklaşık 150 – 300m2 alanda etkilidir. Geniş alanlar için birden fazla Pest Stop Plus kullanmanız gerekmektedir.Pest Stop Plus’un elektrik sarfiyatı düşük olup sürekli prizde kalması haşerelerin tekrar ortama gelmesini kesinlikle engellemektedir.

PestStop Plus haşeratı nasıl etkiler?
Etki mekanizması
Frekans dalga boylarındaki karakteristik etki gücüne dayanır.Frekanslarla ekmek kesmek mümkün olduğu gibi, ilaçla tedavisi imkansız olan hastalıkları da tedavi etmek mümkündür.

Bir canlıyı tedavi ederken, aynı dalga boyunun yayılımındaki değişik yöntemle, canlının metabolizması, otomatik beyin refleksleri aniden bozulmaktadır.

Kullanılacak amaca göre, dalga boyu karakterlerinde ve yayılımındaki bu farklılık, canlılarda tedavi veya hastalık gibi farklı farklı neticeler vermektedir.

Etki Alanı
PestStop Plus haşere önleme sistemine sahip cihazlarımız, farelerde ve diğer kemirgenlerin, beyin otomatik reflekslerini birkaç saniye içinde bozarak, etki alanına girme eylemlerine son vermektedir.

Bu ani etki mekanizması sonucu, içerde önceden yuvalanmış fare ve diğer kemirgenler, hastalanmakta, üreme, uyku, beslenme, düzenleri bozulmaktadır.

Bu duruma alışabilen fare ve kemirgen görülmemiştir. Sistemin alışkanlık/bağışıklık yapma gibi bir yan etkisi de görülmemiştir.

Ancak sistemin etki alanı dışına çıkabilen fare ve diğer kemirgenler etkiden kurtulmuş olurlar. Sağlıkları normale dönmeye başlar.

Kın kanatlı yürüyen ve uçan böcek türlerinde, böceklerde etkili olan, havadaki dalga salınımının karakteristik gücü, onları uçamaz, yürüyemez, çiftleşemez, uyuyamaz hale getirir.

Çoğunun bu fiziksel yorgunluğa dayanamayıp, mekânın fiziki durumuna göre, geç de olsa neticede öldükleri de müşahede edilmiştir.

Sistem nasıl çalışır?

PestStop Plus hem atmosfere, hem de fişinin takıldığı prizin elektrik tesisatını kullanarak, duvar içlerindeki elektrik kablolarından yayın yapan sisteme sahiptir.

Bu yayın sistemi, onları duvar içlerini terke mecbur bırakır. Duvar çatlaklarında, duvar içi elektrik borularında yuvalanmaları biter. Betonarmeden ürken kın kanatlı haşereler, mekâna dağılıp etkisi az alanlarda yaşamaya çalışırlar.

Yapılacak bir ilaçlama sonrası cihazın prize takılması, onların direkt haşere öldürücü ilaçlarla, ilaçların tesiri geçmeden temasını sağlayarak. İlaçlamadan daha iyi netice almanızı da sağlar.

PestStop Plus’u hangi ortamlarda kullanabilirsiniz?
Fare ve böcek gibi haşerelerin mikrop taşıyabileceği, maddi zarar verebileceği hatta yangın çıkartarak yılların birikimini, emeğini küle dönüştürebileceği her mekânda:
Evlerde, Ofislerde, Fırınlarda, Pastanelerde, Yemek Fabrikalarında, Okullarda, Gıda Depolarında, TavuKreşlerde, Yurtlarda, Fabrikalarda Çiftliklerinde, Besihanelerde, Büfelerde, Kantinlerde, Çiftliklerde, Hamamlarda, Kaplıcalarda, Ambarlarda, Antrepolarda, Trafolarda, Pet Shoplarda
Dolum Tesislerinde, Otellerde, Pansiyonlarda, Haralarda, Gemilerde, Marketlerde, Lokantalarda, Değirmenlerde, İmalathanelerde…
Evlerde, ofislerde, lokantalarda

Yaşadığımız ve beslendiğimiz bu mekânlar temiz olması gereken yerlerdir. Ancak fare ve böcek için de barınıp üreyebilecekleri müsait ortamlar yine bu mekânlardır.

Dolayısıyla bu ortamlarda sürekli haşereyle mücadele gerekir.

Böcekler bilindiği gibi duvar içlerinde, çatlaklarda, dolapla duvar arası gibi görünmeyecek ve ilacın da erişemeyeceği yerlerde barınıp ürerler. Ne kadar ilaçlanırsa ilaçlansın, duvarların içi ilaçlanamayacağı için böcek bu tür mekânlarda asla bitmez.

Ayrıca ilaçlama dışarıdan yeni fare ve böcek girişini de kesemeyeceği için bu mekânlar haşere için kelimenin tam anlamıyla “tam pansiyon otel” işlevi görürler.

PestStop Plus, iç mekâna yaptığı etkili yayınla dışarıdan yeni haşerat sokmadığı gibi, duvar içlerinden geçen elektrik tesisatını da verici anten olarak kullanır. Duvar içlerindeki elektrik kablolarının geçtiği kanallar ve tüm duvar içleri, artık böceklerin serbestçe seyahat ettikleri yollar olmaktan çıkar.

Bu sayede de; pastaneler PestStop Plus’la böceksiz, fırınlar faresiz hale gelir.
PestStop Plus kullanılan mekânlar temiz ve hijyenik olacağı için müşterilerinize asla mahçup olmazsınız.

Gıda depolarında
Gıda depolarında sorun daha çok faredir. Hem beslenmeleri için gıda mevcuttur, hem fazla gelen giden olmadığı için üremeleri için uygun bir ortamdır ve hem de zehirleme olasılığına karşı gizlenecek yer boldur. Fare gıda deposuna bir kez yerleşip üremeye başladı mı zehirlemeyle bitirmek gerçekten imkânsızdır.

Gıda depolarında artı olarak ambalajlı mallara zarar vererek maddi hasara ve elektrik kablolarını kemirmek suretiyle de kısa devre yaptırarak yangınlara sebep olurlar.

Ambalajlı ve ambalajsız gıda depolarında, şimdiye kadar yapılan fare mücadelesinde; yapışkanlar ve fare yemleme istasyonları sadece fare sayısını eksilterek ekonomik zararların azaltılmasını sağlar.

Bu geleneksel fareyle mücadele yöntemi, dışarıdan fare girişlerine mani olmadığı gibi, büyüdükçe tecrübe sahibi olan farelere de kâr etmez. Hele kabloları kemirerek yangın çıkarmalarını ise asla önleyemez.

PestStop Plus kullanılan büyük depolarda, fare girişleri doğal olarak kesilir. Kapılar 24 saat açık bile tutulsa bir daha oraya fare yaklaşmaz.

Dışarıdan, farelerin PestStop Plus kullanılan alanlara girmesi için ancak zehir yemiş olması gerekir. Zehir yiyen fareler, bilinçlerini kaybettikleri için geceyi gündüzü karıştırıp, gündüz bile oradan oraya dolaşırlar. Normalde sağlıklı farenin ortalıkta güpegündüz dolaştığı görülmemiştir

Çiftliklerde
Farelerin ve bitlerin rahat üremelerine olanak sağlayan bir ortam olan piliç, yumurta, damızlık üretim tesislerinde kesin etkilidir.

Bu tür mekânlarda ne kadar zehir kullanılırsa kullanılsın fareyi bitirmek bir yana, sayısını bile azaltmak mümkün değildir. Sayıları kümesteki tavuk sayısının altına düşmez. Gece ışıklar yakıldığı zaman sürüler halinde kaçışırlar. Çatıda yuvalananlar çatıya tırmanırken, betonu yer yer delmiş olan lağım fareleri de, kazdıkları mazgallara doluşurlar.

Bu sektörde, olağan sayılan bu durumun parasal maliyeti akıllara gelmese de, harcanan yemin önemli bir bölümü, fareler ve sıçanlar tarafından tüketilmektedir.

Bu durumun yol açtığı ekonomik kayıp, sektörde trilyonlarla ifade edilmektedir.

Duş alma ihtiyacı duymadan kümes sahiplerinin bile girmediği kümeslere fareler vizesiz girip çıkmaktadır.

Fazladan yem tüketimi ve parasal kaybın yanında, farelerden dolayı bulaşıcı hastalık riski ve yangın tehlikesi de farelerin bir başka sürprizi olabilmektedir.

PestStop Plus “Faresiz, bitsiz kümes olmaz” savını tek başına yıkar! Ekonomik kayıplarınızla beraber, bulaşıcı hastalık riskinizi de sıfırlar.

Fabrikalarda
Fabrikalarda gece çıkan yangınların büyük nedeni farelerdir. Elektrik kablolarının içindeki pudrayı keşfedip kemirirler ve kısa devre oluşup, genellikle gece de müdahale edecek kimse bulunmadığından maalesef fabrikalar kısa sürede kül olur.
Farelerin sebep olduğu yangınları sigorta önlemez; PestStop Plus önler!

Gıda imalâthaneleri hem farelerin ve hem de böceklerin çok sevdiği mekânlardan biridir. Ortalık hergün ilaçlansa bile duvar içleri ilaçlanamayacağı için, böcekler orada üremeye devam ederler. PestStop Plus dışarıdan yenisini sokmadığı gibi, içeride varolan böceğin de gizlenmesine imkan vermez ve açığa çıkartır. Son bir kez ilaçlamayla içeride açığa çıkan böcek bitirildikten sonra dışarıdan da yenisi gelmeyeceği için problem kökünden çözülmüş olur.

Artık imalathane gıda denetimleri için kapılarını güvenle yetkililere açabilir!

Diğer tüm mekânlarda kullanılacak alanın büyüklüğüne uygun tek bir PestStop Plus cihazı merkezi bir yerde prize takıldığı andan itibaren fare böcek girişi tamamen kesilir

pest stop plus
pest stop plus


Adınız Soyadınız :
Telefon Numaranız :
İade ve İptal | Teslimat ve Garanti | Gizlilik ve Güvenlik | Mesafeli Sözleşmeler